[ad_1]

Spelar startspåren någon roll i monté?
Och vilka utgångslägen är i så fall de bästa?
Det är frågor som sällan behöver ställas när det handlar om V75.
Undantaget är denna lördag på Åby där Monté-SM får plats i travets elitserie.
Då kan det vara bra att veta de speciella förutsättningarna som gäller för travridning.
Först och främst kan vi konstatera den uppenbara skillnaden att det inte finns några bakspår bakom bilen utan samtliga tolv ekipage startar bakom vingen.

Vi använder oss av Travfakta och för att få ett så gediget underlag som möjligt undersöks samtliga montélopp som ridits över medeldistans med autostart sedan 2010, exkluderat kallblodslopp och spårtrappor.

2 140 meter autostart monté (1 252 lopp)
Spår: segerprocent (ROI)

Spår 1: 10 (52)
Spår 2: 10 (57)
Spår 3: 11 (65)
Spår 4: 10 (63)
Spår 5: 14 (77)
Spår 6: 12 (82)
Spår 7: 12 (97)
Spår 8: 12 (104)
Spår 9: 10 (82)
Spår 10: 10 (70)
Spår 11: 8 (25)
Spår 12: 7 (38)

Det finns en viktig aspekt som man måste ta hänsyn till när man bedömer segerprocenten.
I endast 127 av loppen, drygt en tiondel, har det varit fullt fält, alltså tolv hästar bakom bilen.
Det innebär att samtliga hästar från spår 12 har haft elva konkurrenter. Eftersom majoriteten av montéloppen rids med tio hästar blir segerprocenten automatiskt något högre för spår 1-10.
ROI (Return On Investment, vilket i detta fall motsvarar återbetalningen på spel med en fast insats på samma startspår i samtliga lopp) påverkas emellertid inte av detta och visar att det trots allt verkar vara en nackdel att starta allra längst ut bakom vingen.
Men de bästa spåren är absolut inte längst in. Precis som i sulkylopp är det spår 5 som vinner mest, även om det i detta fall innebär en annan startposition strax till vänster om startbilen.
Kombinerar man ROI och segerprocent blir det tydligt att de bästa startspåren i monté är de fyra mitt i banan 5-8.

Hur brukar då montéloppen ridas?
De flesta känner till att över 40 procent av sulkyloppen ser ledarhästen hålla till mål.
Frågan är om betydelsen av att få anföra fältet är lika stor under sadel?

Vinnande positioner monté (sulkylopp) hela landet sedan 2020
Spets: 34 (43)
Dödens: 18 (16)
Rygg ledaren: 12 (8)
Andra ytter: 12 (10)
Tredje inner: 5 (3)
Tredje ytter: 6 (7)
Övriga: 12 (13)

Att ledningen är mindre betydelsefull i monté är en logisk följd av att betydligt färre ekipage sitter fast, när det dessutom handlar om Åby med två extraspår över upploppet är den risken i princip obefintlig på lördag.
Men det betyder inte att man kan spara för länge på krutet.
Precis som i sulkylopp vinns bara 23 procent av loppen av hästar som inte sitter bland de fyra främsta varvet från mål.

Vinnare med invändig löpning:
Monté (sulkylopp)

58 (59)

Man skulle kunna anta att fördelen av att springa på innerspår är större i monté då risken att sitta fast är betydligt mindre, men det ser ut att vägas upp av det faktum att hästarna i andraspår får springa kortare väg jämfört med sulkylopp eftersom ekipagen ligger tätare.

Då kikar vi på lördagens tolv ryttare.

Segerprocent (ROI) under sadel i Sverige
1 Jennifer Persson 13 (78)
2 Sofia Adolfsson 23 (102)
3 Agnes Larsson 11 (68)
4 Nicole Marsing 16 (79)
5 Liv Pedersen 9 (68)
6 Ailin Berg-Almaas 8 (91)
7 Emilia Leo 25 (88)
8 Anna Erixon 9 (94)
9 Julia Andersson 13 (137)
10 Christina A Hande 18 (102)
11 Jonathan Carré 26 (97)
12 Tova Bengtsson 21 (103)

Att Jonathan Carré och Emilia Leo dominerar svensk montésport är ingen nyhet, även om Sofia Adolfsson och Tova Bengtsson har nästan lika hög segerprocent.
Flera av deltagarna visar positiv ROI genom karriären, vilket imponerar och betyder att de har överträffat spelarnas förväntningar med råge. Allra vassast på att skrälla är Julia Andersson.

Men det är inte bara montéryttarna som är ovanliga namn för många lördagsspelare.
Två kuskmästerskap ingår också på kupongen och därför kan det vara bra att veta hur dessa utövare lyckats hittills i sina karriärer.

Först ut är kuskarna i Ungdoms-SM (V75-3)

Segerprocent med sulky (ROI)
1 Tom Johansson 14 (106)
2 Zeb Jonasson 9 (80)
3 Malte Handfast 13 (77)
4 Victor Rosleff 9 (72)
5 Wilma Karlsson 10 (113)
6 Gustav Johansson 10 (78)
7 Magnus A Djuse 16 (87)
8 Mats E Djuse 12 (71)
9 Jill Ivarsson 7 (97)
10 Lucas H Vikström 4 (32)
11 Simon Helm 16 (106)
12 Agnes Larsson 11 (144)

Bröderna Djuse vinner flest lopp i landet och är förstås att betrakta som överkvalificerade i det här sammanhanget, där regerande kuskchampion Magnus ståtar med högst segerprocent.
Men de är i regel hårt betrodda av spelarkåren och när det kommer till att belöna sina följare med vinnare till glada odds har Wilma Karlsson och framförallt Agnes Larsson varit betydligt mer lyckosamma.

Vi gör samma sak med kuskarna i Lärlings-SM (V75-5)

Segerprocent med sulky (ROI)
1 Carl Philip Lindblom 8 (93)
2 William Ekberg 11 (85)
3 Lucas H Vikström 4 (32)
4 Christian Cracchiolo 7 (61)
5 Antero Heinonen 6 (72)
6 Linda Sedström 8 (81)
7 Malte Handfast 13 (77)
8 Wilma Karlsson 10 (113)
9 Oskar Florhed 11 (82)
10 Niclas Hammarström 9 (90)
11 Dats So Crazy 9 (75)
12 Bernardo Grasso 12 (106)

Förutom Wilma Karlsson har även Bernardo Grasso positiv ROI genom karriären medan Malte Handfast är främst i sällskapet när det kommer till segerprocent.

Svårare att vinna från köposition
Eftersom Åby är en unik med dubbla open stretch över upploppet kan det vara värt att friska upp minnet kring hur banan skiljer sig från övriga landet när det kommer till löpningsförloppen även i sulkyloppen

Vinnande positioner sulkylopp Åby (hela landet) sedan 2020
Spets: 44 (43)
Dödens: 14 (16)
Rygg ledaren: 12 (8)
Andra ytter: 9 (10)
Tredje inner: 4 (3)
Tredje ytter: 6 (7)
Övriga: 11 (13)

Vinnare med invändig löpning: 64 (59)

Eftersom Travfakta började redovisa vinnande positioner först 2020 har det funnits begränsat med data för att dra några ordentliga slutsatser. Nu är underlaget för Åby (inför onsdagens tävlingar) nästan 1 900 lopp vilket gör att man börjar få en klar bild av hur travloppens där körs.
Det mest anmärkningsvärda är att det inte verkar spela någon roll alls ur ledarens synpunkt att det finns dubbla open stretch.
Hästen som sitter främst varvet från mål vinner till och med aningen oftare på Åby än generellt.
Den stora skillnaden syns logiskt i att vinnare från ledarryggen och med annan invändig löpning är vanligare.
Således är det alltså aningen svårare att vinna från köposition på Åby jämfört med andra banor.

Från vilka startspår bakom bilen vinns då dessa lopp?
Vi kollar på 2 140 meter autostart som utgör fyra av lördagens avdelningar.

2 140 meter autostart sedan 2016 (borträknat kallblodslopp, monté och spårtrappor)
Segerprocent (ROI)
Åby – hela landet

Spår 1: 9 (46) – 10 (65)
Spår 2: 10 (67) – 11 (70)
Spår 3: 11 (70) – 11 (68)
Spår 4: 13 (72) – 13 (78)
Spår 5: 15 (102) – 14 (88)
Spår 6: 11 (80) – 10 (74)
Spår 7: 9 (76) – 9 (69)
Spår 8: 7 (68) – 8 (70)
Spår 9: 7 (46) – 6 (53)
Spår 10: 7 (51) – 7 (61)
Spår 11: 8 (64) – 7 (69)
Spår 12: 7 (110) – 5 (58)

Trots att invändiga löpningar är gynnsamma på Åby så är innerspåret bakom bilen sämre där än generellt.
Något som spelarna uppenbarligen haft svårt att ta till sig då innern visar lägst ROI av samtliga startspår, det vill säga är det utgångsläge som överspelas mest.
Åt andra hållet är spår 5 ännu mer gynnsamt på Åby och visar till och med positiv ROI.
Men den riktiga guldgruvan har varit spår 12.
Det klart sämsta utgångsläget i normala fall är på Åby jämbördigt med övriga ”dåliga” spår.
Något som spelarna inte lyckats förutspå då snittoddset på vinnarna därifrån ligger på nästan 16 gånger pengarna med en kraftigt positiv ROI där varje spelad hundralapp gett 110 kronor tillbaka.
12 Jacara du Pont (V75-3), 12 Grumbazz Kini (V75-5) och 12 Glorius Rain (V75-6) är hästarna med ”skrällspår” på lördag.

[ad_2]