Svenskt Trav-Oaks 2019, Diana Zet, Örjan Kihlström.