ATG redovisar för perioden januari-september 2018 den högsta totalomsättningen och rörelseresultatet i bolagets historia. 

Även medlen till trav- och galoppsporten slog samtidigt nytt rekord.
– Det är glädjande att intresset för spel på hästar fortfarande är starkt. Vi fortsätter samtidigt att hålla en hög investeringstakt för att stå förberedda när den nya licensmarknaden träder i kraft efter årsskiftet, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG.

Den totala spelomsättningen för januari-september slutade på nästan 12 miljarder kronor, en liten ökning med fyra miljoner kronor i jämförelse med samma period 2017. Det svenska spelets omsättning blev drygt 10 miljarder kronor, en minskning med 1,0 procent. Spelets nettoomsättning blev drygt 3,1 miljarder kronor, vilket är i nivå med fjolårets siffror. Rörelseresultatet steg till 2,5 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent. Rörelseresultatet är det högsta i ATG:s historia.

– Vi vill erbjuda våra kunder en spännande spelupplevelse på ett schysst och smidigt sätt. Under perioden har våra svenska kunder vunnit nästan 7 miljarder kronor. Antalet aktiva ATG-medlemmar växte med 6 procent till drygt 530 000 personer, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s stora poolspel (V75, V86, Grand Slam 75, V5, V4 och V3) fortsätter att locka kunder och steg med 3,2 procent. Dock sjönk omsättningen för övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, Tvilling, Top 7 och Trio) med 8,1 procent.

– Vi har haft utmaningar framför allt under det sista kvartalet som påverkat vår försäljning. Likt många branscher drabbades vi av sommarens rekordvärme. Vi kände också av konkurrensen från fotbolls-VM och den rekordtuffa marknadskonkurrensen från de i Sverige oreglerade spelbolagen om ”live-spelarna”. I slutet av september införde vi också spelansvarsåtgärder med obligatoriska insättningsgränser som påverkade försäljningen, säger Lotta Nilsson Viitala.

Nettokostnaderna för perioden januari-september blev 571 miljoner, en minskning med 10,2 procent i jämförelse med samma period förra året.

Under perioden ökade medlen till ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp med 16,1 procent till rekordhöga 1,5 miljarder kronor.

– ATG är motorn i den svenska hästnäringen och hela vårt överskott går tillbaka till hästarna. Under 2018 kommer medel till trav- och galoppsporten att bli drygt 2 miljarder kronor, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat, efter de rekordhöga medlen till trav- och galoppsporten, blev minus 82 miljoner kronor, vilket gör att de balanserade vinstmedlen minskade till 589 miljoner kronor.

– Och vad det gäller stora investeringar så får Sverige den 1 januari 2019 en ny spellag som bland annat innebär att ATG kan bredda sitt produkterbjudande. Under perioden har vi därför kraftigt ökat våra investeringar i utveckling av verksamheten för att vara förberedda när den nya licensmarknaden träder i kraft, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror, januari-september 2018:
Totalomsättning: 11 992 MKR (11 988)
Svenska spelets omsättning: 10 025 MKR (10 129)
Utbetalda vinster (Sverige): 6 975 MKR (7 072)
Nettoomsättning: 3 086 MKR (3 090)
Rörelseresultat: 2 515 MKR (2 454)
Nettokostnader: 571 MKR (636)
Medel till trav- och galoppsporten: 1 480 MKR (1 275)
Resultat: – 82 MKR (55)
Balanserade vinstmedel: 589 MKR (671)
ATG-medlemmar: 530 000 medlemmar (500 000)

Se filmen när Lotta Nilsson Viitala presentera delårsrapporten.