Intresset för spel på hästar är större än någonsin.
Det visar ATG:s delårsrapport för första kvartalet 2018. Den svenska spelomsättningen
ökade med 2,5 procent och nettoomsättningen ökade med 2,9 procent.
– Det är glädjande siffror för svensk trav- och galoppsport, och ett kvitto från våra kunder
på att vi fortsätter att erbjuda en spännande spelupplevelse, säger Lotta Nilsson Viitala,
ekonomichef ATG.

Delårsrapporten för ATG visar på en fortsatt positiv trend för bolaget. Det svenska spelets
omsättning blev 3,2 miljarder kronor för det första kvartalet, en ökning med 79 miljoner
eller 2,5 procent i jämförelse med samma period 2017. Spelets nettoomsättning blev nästan
1 miljarder kronor, vilket är en tillväxt med 2,9 procent. Båda siffrorna är de högsta
någonsin för ett första kvartal i bolagets historia.

– Sett i ljuset av den hårdnande konkurrensen, både från reglerade och oreglerade bolag,
på den svenska spelmarknaden så är det en stark rapport. Intresset för spel på hästar har
aldrig varit större än nu, säger Lotta Nilsson Viitala.

Den totala spelomsättningen växte med 1,2 procent till drygt 3,7 miljarder, trots att ATG:s
internationella omsättning har minskat med 5,9 procent under perioden.

– Det är i huvudsak våra två stora speldagar V75 på lördagar och Grand Slam 75 på
söndagar som bidrar till den ökade omsättningen. Tillväxten tar oss ytterligare ett steg
närmare vår vision att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag samt skapar också
en god förutsättning för att ATG ska kunna skaffa sig en stark marknadsposition inför den
kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala.

Nettokostnaderna för de tre första månaderna blev 219 miljoner, det är en minskning på
6,8 procent i jämförelse med samma period förra året.
Under det första kvartalet 2018 delade ATG ut 400 miljoner kronor (+10 procent) till
Svensk Travsport och Svensk Galopp.

– På ATG vill vi göra Sverige mer levande, och de medel vi inbringar till trav- och
galoppsporten gör oss till motorn i Svensk hästnäring. Under 2018 ökar vi utdelningen till
våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp till totalt drygt två miljarder kronor, säger
Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat, efter utdelning till trav- och galoppsporten, blev 11 miljoner kronor, vilket
gör att de balanserade vinstmedlen ökar till 682 miljoner kronor.
Antalet ATG-medlemmar har ökat. Antalet aktiva medlemmar vid periodens slut var
drygt 510 000, en ökning med drygt 5 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt
har 2,2 miljarder kronor delats ut i vinster under första kvartalet. Båda sifforna är,
återigen, rekordsiffror.

– Ett av ATG:s mål är att alltid vara inbjudande, och på så sätt engagera både nya och
existerande kunder. Det är därför väldigt roligt att se en ökning på antal aktiva
medlemmar. Vi är nu till antalet medlemmar större än någonsin, avslutar Lotta Nilsson
Viitala.


ATG i siffror, januari-mars 2018

Svenska spelets omsättning: + 2,5 procent
Nettoomsättning: + 2,9 procent
Nettokostnader: – 6,8 procent
ATG-medlemmar: 510 000 medlemmar
Utbetalda vinster (Sverige): 2,2 miljarder kronor
Medel till trav- och galoppsporten: 399,6 miljoner kronor
Resultat: 11,4 miljoner kronor
Balanserade vinstmedel: 682,2 miljoner kronor

Se även bifogad delårsrapport och film där Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten.