Axevallalöpning 20 jul 2019 – Gulddivisionen, Milligan’s School, Ulf Eriksson.